Locations

Gull Lake

Fleet

Pier 1

 • 210 Bryant #4612 LV
  Members
  Bryant 210 Bryant #4612 LV
  • Capacity
   No Pets
   9
  • Engine HP
   200 HP
 • 23 SLDN #7778 LW
  Members
  Bennington 23 SLDN #7778 LW
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   60 HP
 • 24 SF #0030 LS
  Members
  Bennington 24 SF #0030 LS
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   60 HP

Available Rental Boats

 • Big EZ 11 #8910 LL
  Rental
  Pau Hana Big EZ 11 #8910 LL
  • Capacity
   No Pets
   1
  • Engine HP
   0 HP
 • Big EZ 11 #8912 LL
  Rental
  Pau Hana Big EZ 11 #8912 LL
  • Capacity
   No Pets
   1
  • Engine HP
   0 HP
 • 19 Sportabout #4608 LV
  Rental
  Bryant 19 Sportabout #4608 LV
  • Capacity
   No Pets
   9
  • Engine HP
   150 HP
 • 19 SPX OB #0577 LK
  Rental
  Sea Ray 19 SPX OB #0577 LK
  • Capacity
   No Pets
   9
  • Engine HP
   150 HP
 • GTD 205 #2835 LS
  Rental
  Glastron GTD 205 #2835 LS
  • Capacity
   No Pets
   9
  • Engine HP
   200 HP
 • 20 SLMX #2936 LX
  Rental
  Bennington 20 SLMX #2936 LX
  • Capacity
   No Pets
   9
  • Engine HP
   50 HP
 • 20 SSNPX #9991 LR
  Rental
  Bennington 20 SSNPX #9991 LR
  • Capacity
   No Pets
   8
  • Engine HP
   40 HP
 • 22 SLX #9994 LR
  Rental
  Bennington 22 SLX #9994 LR
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   60 HP
 • 22 SLX #9997 LR
  Rental
  Bennington 22 SLX #9997 LR
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   90 HP
 • 22 SSR #5856 LV
  Rental
  Bennington 22 SSR #5856 LV
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   90 HP
 • 23 SLX #6448 LX
  Rental
  Bennington 23 SLX #6448 LX
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   60 HP
 • 25 Foot Oversized #0501 KF
  Rental
  CP Cruiser 25 Foot Oversized #0501 KF
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   60 HP
 • 25 GSR #5898 LT
  Rental
  Bennington 25 GSR #5898 LT
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   115 HP
 • 25 SSRCXP #4597 LV
  Rental
  Bennington 25 SSRCXP #4597 LV
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   150 HP
 • 2550 GSR #0002 LM
  Rental
  Bennington 2550 GSR #0002 LM
  • Capacity
   No Pets
   10
  • Engine HP
   115 HP
 • 1650 Rebel XL #1904 LS
  Rental
  Lund 1650 Rebel XL #1904 LS
  • Capacity
   No Pets
   4
  • Engine HP
   60 HP
 • 1875 Lund Impact #4813 LW
  Rental
  Lund 1875 Lund Impact #4813 LW
  • Capacity
   No Pets
   7
  • Engine HP
   150 HP

We only stock our fleet with quality boats

 • Bennington Boat Rentals in Minneapolis MN
 • Sea Ray Boat Rentals in Minneapolis MN
 • Glastron Boat Rentals in Minneapolis MN
 • Bryant Boat Rentals in Minneapolis MN
 • Lund Boat Rentals in Minneapolis MN
 • Monterey Boat Rentals in Minneapolis MN